Boester benut kansen - Kansen ontwikkelen

Kansen ontwikkelen

Het doel is vastgesteld. Het plan is duidelijk. Tijd om aan de slag te gaan.

Ervaring heeft ons geleerd dat zaken nooit lopen zoals gepland. Om kansen daadwerkelijk om te zetten in nieuwe omzet moeten we dan ook rekening houden met aanpassingen onderweg.

De Lean startup aanpak vergroot flexibiliteit en voorkomt onzekerheid.

top

Probleemgericht concepten bedenken

Ideeën zijn goedkoop, maar de tijd om ze te realiseren duur!

Voordat we maanden gaan investeren in het realiseren van oplossingen gaan we in de fase van verkennen eerst samen vaststellen of er een probleem is dat het waard is om op te lossen.

Dit komt neer op het beantwoorden en onderbouwen van de volgende vragen:

  • welke problemen worden er door klanten ervaren en zit men echt op een oplossing noodzakelijk? Hiermee testen we of een potentiele oplossing werkelijk waarde voor een doelgroep gaat leveren: de valueproposition.
  • is de potentiele doelgroep bereid ervoor te betalen? Zo niet, wie dan wel? Hiermee brengen we het business model en de business case in kaart.
  • is het iets dat we kunnen oplossen? Waarme we ons afvragen of het voor uw organisatie haalbaar is de oplossing te bieden.

Onze aanpak kent een zeer praktijkgericht karakter. Samen met u gaan we naar buiten en zullen we dez bovenstaande vragen beantwoorden aan de hand van een combinatie van kwalitatieve observaties van de klant en interviewtechnieken die de probleem tot in detail bloot leggen.

Neem contact op

top

Marktgericht producten ontwikkelen

Eenmaal de kans op waarde geschat, starten we met het realiseren van het 'nieuwe product'.

En ook hier gaan we geen maanden investeren in het bouwen van de 'perfecte' oplossing. Onze ervaring heeft ons geleerd dat er geen enkele eerste release bestaat die 100% voldoet aan de verwachtingen. Het is dan ook zaak om zo snel mogelijk te leren welke oplossing het best aansluit bij de verwachting van de markt. Daarom bouwen we een 'minimal viable product' (MVP) dat ons in staat moet stellen te testen in welke mate het nieuwe product het vastgestelde probleem oplost.

Binnen onze aanpak zullen we gebruik maken van zowel kwalitatieve als kwantitatieve metrics waarmee we zullen meten of- en in welke mate het nieuwe product waarde toevoegt voor de klant en of het in staat is om een binnen de doelgroep te worden geacceteerd en te groeien.

Het contracteren van je eerste klanten, hen te weten te binden en daarvoor betaald te krijgen (product-markt fit) is de eerste belangrijke mijlpaal voor de succesvolle lancering van uw nieuwe product. Dit is het bewijs dat je business model werkt.

Neem contact op

top